Shkollës

Këshilli i shkollës

Amire  Ahmedi, Kryetare e Këshillit,
Nga ana e Arsimtarëve

Adnan Hamidi
Nga ana e Arsimtarëve

Snežana Stamenković
Nga ana e Arsimtarëve

Fadilj Jusufi
Nga ana e Prindërve

dr. Jeton Saiti
Nga ana e Prindërve

Esat Sejdiju
Nga ana e Prindërve

Zeqirja Ramadani
Përfaqësues nga pushteti lokal

Madushe Ahmedi
Përfaqësues nga pushteti lokal

Driton Aliju
Përfaqësues nga pushteti lokal

Besian  Shabani
Nga ana e nxenesve

Agnesa  Fejzullahu
Nga ana e nxenesve