Punëtorët Ndihmës

Personeli për pastrim dhe ngrohje

1.Musa Rushiti – Shtëpiak Shkolle
2.Vaxhid Hamidi – Fokist
3.Sanja  Zlatković-Puntorë ndihmës
4.Marija Mladenović-Puntorë ndihmës
5.Rasim Shabani-Puntorë ndihmës
6.Riza Bajrami-Puntorë ndihmës
7.Bujar Hasani-Puntorë ndihmës
8.Avni Jahiu-Puntorë ndihmës
9.Qamil  Miftari-Puntorë ndihmës
10.Sami  Xhelili zëvendëson  Merita  Selimi