Gjuhët e Huaja

Gjuhë Sërbe​

Mërgime Ajdari

Lavdrina Iseni

Danijela Metodijeva

Ana  Stojadinović

Milica Mihajlović

Qenan Ferati

Zejni Ymeri

Naser Nuhiju

Gjuhë Angleze

Nazif Aliju

Fatmir Rexhepi

Limon Kadriju

Bardhyl Bajrami

Lendita Bajrami

Gjuhë Frenge

Aljifet Nuredini

Teutë Mehmeti

Merushe Ajdini

Mexhid Veliu

Sinan Fetahu

Suzana Stefanović

Gjuhë Latine

Sinan Fetahu

Aljifet Nuredini

Gjuhë Gjermane

Gazmend Kelmendi

Gjuhë Ruse

Svetlanka Jovanović