Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Adelina Sadiku

Blerta Tahiri

Lukman Misini

​Lalifere Imeri

Lulzime Sherifi

Hurije Arifi

Xhelal Arifi